Jag erbjuder massage till både gravida och icke gravida personer.